„Kiel oni diras en ‚ĝusta kaj bona’ Esperanto?“ – Plej multajn respondojn al tiu centra demando de instruado ni trovas en la verko „Fundamento de Esperanto“. Ĝia unua eldono estas de 1905, ĝia aktuala stato de 2007. La Unua Volumo de la Berlina Komentario (BK I) sisteme klarigas ĉiujn demandojn ĉirkaŭ la ĉefa normo de Esperanto pri „ĝusta“ kaj „bona“, troveblajn en la „Deklaracio pri la Esenco de la Esperantismo“, en la Antaŭparolo, Gramatiko kaj Ekzercaro de la Fundamento. La Komentario plie enkondukas en la Akademiajn Korektojn kaj la Oficialajn Aldonojn kaj elmontras rolon kaj taskojn de la Akademio. La „Dua Volumo pri la Vortaro Oficiala“ (BK II) estas la plej kompleta kaj fidinda kolekto de
ĉiuj oficialaj vortoj de Esperanto, la "Kvara Volumo - Akademia Dokumentaro" (BK IV) - kvankam ankoraŭ ne kompleta - jam nun la plej ampleksa kolekto de decidoj, rekomendoj kaj konsiloj de la Lingva Komitato kaj Akademio de 1905 ĝis 2015, BK VII fine represo de la unua difin-vortaro, daŭre grava por kompreni kaj ĝuste interpreti la Fundamenton.

Tiel ekestas plena sistema konsult-verko pri ĉiuj demandoj ĉirkaŭ la „lingvo-konstitucio“ de Esperanto. La volumoj kune estu utila helpilo por aŭtoroj de lerniloj kaj vortaroj, instruistoj, progresintaj lernantoj kaj ĉiuj, kiuj interesiĝas pri ĝusta Esperanto.

La volumoj estas formatitaj en la formato pdf. Oni povas printi ilin por produkti librojn en formato A4.

Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto (BK), Aprilo 2016

  • BK I: Antaŭparolo, Gramatiko, Ekzercaro. 3-a eld. Aprilo 2015 (2 Mb)

  • BK II: Vortaro Oficiala (Universala Vortaro). 6-a eld. Julio 2016 (4,9 Mb)

  • BK III: Zamenhofa Verkaro (aperonta; nun jam parte en BK I)
  • BK IV: Akademia Dokumentaro. 1-a eld. Aprilo 2016 (3,1 Mb)
  • BK V: Akademia Nomaro (aperonta)
  • BK VI: Zamenhof, Lingvaj Respondoj (nova ampleksigita eld., aperonta)
  • BK VII: Kabe, Vortaro de Esperanto (1910). 3-a reeld. Marto 2016 (2,1 Mb)

Reen al eniroMalnovaj versioj

Aprilo 2015
  • BK II: Vortaro Oficiala, 5-a eld. Aprilo 2015 (pdf)

Sept. 2014

  • BK I: Antaŭparolo, Gramatiko, Ekzercaro. 2-a eld. Sept. 2014 (pdf)

  • BK II: Vortaro Oficiala (Universala Vortaro). 4-a eld. Sept. 2014 (pdf)