En Julio 2014 fundamentfidelaj esperantistoj lanĉis la „Berlinan Manifeston" (du paĝoj). Ĝi estas apelo al la esperantistoj gardi la unuecon de Esperanto. Ĝi protestas kontraŭ provoj de malfidelaj "akademianoj" kaŝe kaj "elinterne" ŝanĝi Esperanton. La Manifesto klarigas, kiel ĉiu esperantisto povas facile ekkoni, kiel malfidelaj "akademianoj" klopodas trompi pri tio, kio estas ĝusta Esperanto laŭ la Fundamento.

Reen al eniro - Daŭrigu al Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto