Unua Libro: Bulonja Deklaracio, Antaŭparolo (BD, A)

A. Deklaracio pri la Esenco de la Esperantismo (1905) ................ 25

I. Superrigardo ........................................................................................................... 25

II. La norm-hierarkio de Esperanto............................................................................ 25

III. Analizo laŭ alineoj ............................................................................................... 26

1. Alineo 1: [Difino de Esperantismo] .................................................................... 26
2. Alineo 2: [Esperanto kiel solvo de „lingvo neŭtrale homa“] ............................ 27
3. Alineo 3: [Principo de egaleco kaj „la bonaj verkistoj“] ................................... 27
4. Alineo 4: [La Fundamento kiel ĝenerala interkonsento]................................... 28
5. Alineo 5: [Difino de „esperantisto“] ................................................................... 30
6. Projektitaj, sed de la Kongreso ne aprobitaj alineoj ......................................... 30

B. La Fundamento - Enkonduko ...................................................... 32

I. Superrigardo ........................................................................................................... 32

1. La rolo kaj funkcio de la Fundamento ............................................................... 32
2. La kvar partoj de la Fundamento........................................................................ 32
3. Principa samrangeco de FG, FE kaj UV – la „ideoj“ de A................................. 32
4. Kunbinditaj eksterfundamentaj tekstoj.............................................................. 32

II. Interpret-helpaj, eksterfundamentaj dokumentoj ................................................. 34

1. Enkonduko........................................................................................................... 34
2. Vortaro Esperanto-Franca de De Beaufront (Beau 1901) ................................. 35
3. La germanaj vortaroj (EG 1, EG 2, GE 1, GE 2).................................................. 36

C. Antaŭparolo (1905) ....................................................................... 37

I. Superrigardo ........................................................................................................... 37

II. Analizo laŭ alineoj .................................................................................................. 37

1. Alineo 1: [Defioj kaj rimedo – netuŝebla interkonsento]................................... 37
2. Alineo 2: [De silenta al eksplicita komuna interkonsento] ............................... 38
3. Alineo 3: [„Oficiala“ (deviga) kontraŭ „privata“ (nur rekomendita)]................ 38
4. Alineo 4: [Interpretado per kunteksta komparo] ............................................... 39
5. Alineo 5: [Fundamento kiel gvida kontrol-dokumento] .................................... 43
6. Alineo 6: [Evoluipovo malgraŭ netuŝebleco] .................................................... 44
7. Alineo 7: [„Novaj vortoj“].................................................................................... 44
8. Alineo 8: [„Formoj novaj“].................................................................................. 45
9. Alineo 9: [Monopolo por plivastigo de la Fundamento - efektiva neceseco] . 48
10. Alineo 10: [Resumo] ........................................................................................ 49
11. Alineo 11: [Propono al UK 1; la „ideoj“ de la Antaŭparolo] .......................... 50

III. Lingvaj Respondoj de Zamenhof pri la Fundamento........................................ 52

IV. „Prauloj“ de la Antaŭparolo................................................................................ 53

1. Antaŭparolo al la Fundamenta Krestomatio 1903............................................. 53
2. Aldono al la Dua Libro [DL-Ald 1888]................................................................. 54

V. Cirkulera Letero al la ... LK pri Neologismoj (1906)........................................... 57

I-a Parto....................................................................................................................... 58
II-a Parto...................................................................................................................... 58

D. La Akademio.................................................................................. 63

I. Superrigardo ........................................................................................................... 63

II. Ekesto de la lingvaj institucioj............................................................................... 63

III. „Institucio“........................................................................................................... 65

1. Jura statuso......................................................................................................... 65
2. „Institucio“ en la senco de la Antaŭparolo........................................................ 65

IV. „Aŭtoritata“ Institucio ......................................................................................... 70

1. Superrigardo........................................................................................................ 70
2. „Interna“ aŭtoritateco ......................................................................................... 70
3. „Ekstera“ aŭtoritateco ........................................................................................ 70

V. „Centra“ Institucio .............................................................................................. 70

VI. Zamenhof pri la rolo de la Akademio ................................................................. 72

VII. Periodaĵoj kaj publikigaĵoj de la Akademio ....................................................... 73

VIII. Oficialaj Tekstoj ne troveblaj en la retejo de la Akademio................................ 74

IX. Ĉu la Akademio en 2014 ankoraŭ estas ACI en la senco de la Antaŭparolo?. 75

1. Indicoj kontraŭaj.................................................................................................. 75
2. Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto................................................. 75
3. Propono por Fundament-konforma Statuto de la Akademio ........................... 75

Dua Libro: Fundamenta Gramatiko (FG)

A. La Fundamenta Gramatiko .......................................................... 79

I. Superrigardo ........................................................................................................... 79

II. La „tri kolonoj“ de la relativa facileco de Esperanto............................................ 79

III. La Strukturo de la Gramatikoj ............................................................................ 82

IV. La lingvaĵo de la Gramatikoj............................................................................... 83

V. La nekompleteco de la Gramatikoj..................................................................... 83

B. § 0 [Alfabeto] ................................................................................. 84

I. Tekstoj de la Gramatikoj kaj FE 1 .......................................................................... 84

II. Superrigardo ........................................................................................................... 85

III. Diskutataj aspektoj de la alfabeto ...................................................................... 86

1. La majuskloj ........................................................................................................ 86
2. La diakritaj literoj................................................................................................. 86
3. Kombinebleco de la 28 literoj ............................................................................. 87

IV. La 11a litero „ĥ“................................................................................................... 87

V. La 12a litero „i“.................................................................................................... 88

VI. La 25a litero „u“................................................................................................... 88

VII. La 26a litero „ŭ“................................................................................................... 88

1. Prononco de „ŭ“.................................................................................................. 88
2. Ĉu „ŭ“ nur post vokaloj? .................................................................................... 89

VIII. La 27a litero „v“................................................................................................... 90

IX. Statistikoj pri literofteco ..................................................................................... 90

X. Surogataj skriboj (ch, cx, c^ k.s. anstataŭ ĉ) .................................................... 90

1. h-surogata skribo ................................................................................................ 90
2. Teknikaj surogataj skriboj (-x-, ^, morsa, brajla k.t.p.)...................................... 92

XI. La neesperantaj literoj q, x, y ............................................................................. 93

XII. La neesperanta litero w....................................................................................... 93

C. § 1 [Artikolo] .................................................................................. 95

I. Tekstoj de la Gramatikoj ........................................................................................ 95

II. Komentoj ................................................................................................................. 95

1. Superrigardo........................................................................................................ 95
2. Difinita artikolo (R 1.1 – la, l’).............................................................................. 96
3. Nedifinita artikolo (R 1.2 „ne ekzistas“) ............................................................. 97

D. § 2 [Substantivo] ........................................................................... 97

I. Fundamentaj Tekstoj.............................................................................................. 97

II. Komentoj ................................................................................................................. 99

1. R 2.1 (aldono de –o) ............................................................................................ 99
2. Substantivoj sen la markilo –o ........................................................................... 99
3. R 2.2 (aldono de –j) ............................................................................................. 99

E. § 3 [Adjektivo]................................................................................ 99

I. Fundamentaj Tekstoj.............................................................................................. 99

II. Komentoj ............................................................................................................... 100

1. R 3.1 („-a“) ......................................................................................................... 100
2. R 3.4 („el“).......................................................................................................... 101
3. R 3.4-5 („ol“) ...................................................................................................... 101

F. § 4 [Numeraloj] ............................................................................ 101

I. Fundamentaj Tekstoj el 1905 ............................................................................... 101

II. OA 8 pri „nul“ (aldono al R 4.1)............................................................................ 103

III. Deklinaciataj numeraloj .................................................................................... 103

IV. Komentoj............................................................................................................ 103

1. Superrigardo...................................................................................................... 103
2. R 4.1: Arabaj ciferoj........................................................................................... 103
3. Fermita listo de numeraloj................................................................................ 103
4. „nul“ ................................................................................................................... 103
5. R 4.4 (“obl“) ....................................................................................................... 104
6. R 4.5 („on“) ........................................................................................................ 104
7. R 4.6 („op“) ........................................................................................................ 104
8. R 4.7 („po“) ........................................................................................................ 104
9. Kompleksaj numeraloj ...................................................................................... 104
10. Pri la dato ....................................................................................................... 104
11. Pri la indiko de la horo .................................................................................. 105

G. § 5 [Pronomoj] ............................................................................. 105

I. Fundamentaj Tekstoj............................................................................................ 105

1. Gramatikoj ......................................................................................................... 105
2. Ekzercaro kaj UV pri „ci“ .................................................................................. 106

II. Komentoj ............................................................................................................... 106

1. R 5.1: Fermita listo de pronomoj...................................................................... 106
2. Apudmetitaj personaj pronomoj („li-ŝi“, „ŝi-li“ k.t.p.)..................................... 107
3. R 5.1: Senpersona „ĝi“ ..................................................................................... 107
4. Pri „si“ kaj „sia“ (refleksivaj pronomoj)........................................................... 107
5. „ci“, „cia“ (FE 16.2)
6. Pri la „vortoj kun senco pronoma“ (iu, kiu, tiu, ĉiu, neniu) ............................ 112

H. § 6 [Verbo].................................................................................... 112

I. Gramatikoj............................................................................................................. 112

II. Ekzercaro kaj Universala Vortaro ........................................................................ 115

III. Komentoj............................................................................................................ 115

1. Superrigardo...................................................................................................... 115
2. R 6.2 lit. f (ant) ................................................................................................... 116
3. R 6.2 lit. g (int) ................................................................................................... 116
4. R 6.2 lit. ĝ (ont) .................................................................................................. 116
5. R 6.2 lit. h-ĥ: La ata/ita-disputo („aspektismo“ – „tempismo“) ...................... 116
6. R 6.4-5 [„de“ post pasivaj participoj] ............................................................... 127

I. § 7 [Adverbo] ............................................................................... 128

I. Tekstoj................................................................................................................... 128

1. Gramatikoj ......................................................................................................... 128
2. Aliaj partoj de la Fundamento .......................................................................... 129
3. Lingvaj Respondoj ............................................................................................ 129
4. Dua Libro 1888 (eksterfundamenta interpret-helpo) ....................................... 129

II. Komentoj ............................................................................................................... 129

1. Superrigardo...................................................................................................... 129
2. Derivitaj adverboj (e-vortoj).............................................................................. 130
3. Simplaj adverboj................................................................................................ 130

J. § 8 [Prepozicio]............................................................................ 131

I. Gramatikoj............................................................................................................. 131
II. Komentoj ............................................................................................................... 131

K. § 9 [Prononco] ............................................................................. 131

I. Gramatikoj............................................................................................................. 131
II. Komentoj ............................................................................................................... 131
1. Superrigardo...................................................................................................... 131
2. Disputitaj okazoj................................................................................................ 133
3. Evitstrategioj ..................................................................................................... 134

L. § 10 [Akcento].............................................................................. 135

I. Gramatikoj............................................................................................................. 135
II. Komentoj ............................................................................................................... 135

M. § 11 [Kunmetitaj vortoj] .............................................................. 139

I. Fundamentaj Tekstoj............................................................................................ 139

1. Gramatikoj ......................................................................................................... 139
2. UV (enkonduko 2).............................................................................................. 140
3. FE 27 .................................................................................................................. 140
4. Dua Libro 1888 (eksterfundamenta interpret-helpo) ....................................... 140

II. Komentoj ............................................................................................................... 140

1. Superrigardo...................................................................................................... 141
2. Historio de la disputoj pri vortfarado............................................................... 141
3. La Akademiaj „Konstatoj“ pri la vortfarado .................................................... 143
4. Kritiko de la metodo, laŭ kiu la Akademio venis al la „Konstatoj“ ................ 150
5. Devioj inter la bazaj formoj en VO kaj la interpreto en BRO /AV.................... 153
6. Aliaj modeloj por klarigi la esperantan vortfaradon........................................ 154
7. Malkoheraĵoj pri la vort-kategorioj en VO........................................................ 154
8. Principo de sufiĉo kaj neceso .......................................................................... 154
9. Elinterna aŭ elekstera vortuzo (skemismo – naturalismo) ............................. 155

N. § 12 [Negacio].............................................................................. 155

O. § 13 [Direkto] ............................................................................... 155

I. Gramatikoj............................................................................................................. 155
II. Komentoj ............................................................................................................... 156

P. § 14 [Prepocizio].......................................................................... 156

I. Superrigardo ......................................................................................................... 157
II. Analizo laŭ frazoj .................................................................................................. 158
1. R 14.1 („difinita kaj konstanta signifo“) ........................................................... 158
2. R 14.2 („je“)........................................................................................................ 158
3. R 14.3 – R 14.4 (motivoj por „je“) ..................................................................... 158
4. R 14.5 (n-markilo anstataŭ „je“) ....................................................................... 159

Q. § 15 [Fremdaj vortoj]................................................................... 159

I. Fundamentaj Tekstoj............................................................................................ 159
II. Komentoj ............................................................................................................... 160
1. Superrigardo...................................................................................................... 160
2. R 15.1 („vortoj fremdaj“) ................................................................................... 162
3. R 15.2 („pli bone“) ............................................................................................. 164
4. R 15 – permeso, sed ne devigo ........................................................................ 165
5. R 15 en la kompreno de Zamenhof .................................................................. 165
6. Elekstera kaj elinterna lingvaĵo ĉe Zamenhof (R 15 kontraŭ R 11) ................ 165
7. Testo de Kück pri internaciecoj en la senco de R 15...................................... 168
8. Propraj nomoj.................................................................................................... 168
9. Etimologie identigeblaj afiksoj ......................................................................... 169
10. Analoga apliko de R 15 (internaciaj simboloj) ............................................. 172

R. § 16 [Apostrofado] ...................................................................... 173

I. Fundamentaj Tekstoj............................................................................................ 173

1. § 16 Gramatikoj.................................................................................................. 173
2. Ekzercaro kaj UV ............................................................................................... 174

II. Eksterfundamentaj interpret-helpoj..................................................................... 174

1. Kromdeklaro pri la nomoj Zamenhof kaj Vaŝington (OI 22 de 2013).............. 174
2. Lingvaj Respondoj 84 A - C .............................................................................. 174

III. Komentoj............................................................................................................ 175

1. Tekst-historio .................................................................................................... 175

Tria Libro: Fundamenta Ekzercaro (FE)

A. La Fundamenta Ekzercaro (FE 1898)........................................ 179

I. Superrigardo ......................................................................................................... 179

1. Eldon-historio.................................................................................................... 179
2. La Dua Libro (DL 1888), la „Pra-Ekzercaro“ .................................................... 179

II. La tekst-specoj de la Ekzercaro........................................................................... 185

1. Alfabeto (§ 1 FE)................................................................................................ 185
2. Ekzercoj de legado (§§ 2 – 4 FE) ...................................................................... 185
3. Ekzerco-frazoj.................................................................................................... 185
4. Gramatikaj reguloj............................................................................................. 186
5. Interpret-reguloj................................................................................................. 186
6. Lecion-finaj vort-listoj ....................................................................................... 186
7. Vortoj ekster la lecion-finaj vortlistoj, precipe propraj nomoj........................ 187
8. Literaturaĵo: La Feino........................................................................................ 187
9. Proverboj kaj sentencoj.................................................................................... 190

B. Analizo laŭ lecionoj .................................................................... 191

1. La kvazaŭa antaŭparolo de la Ekzercaro (1894)..................................... 191
2. § 1 - ALFABETO................................................................................................. 192
3. § 2 - Ekzerco de legado..................................................................................... 192
4. § 3 - Ekzerco de legado..................................................................................... 193
5. § 4 - Ekzerco de legado..................................................................................... 194
6. § 5 [R 1 – artikolo] ............................................................................................. 194
7. § 6 [R 1 – artikolo] ............................................................................................. 194
8. § 7 [R 2: deklinacio, R 8: prepozico kun nominativo] ..................................... 195
9. § 8 [R 2: deklinacio, R 8: prepozico kun nominativo] ..................................... 195
10. § 9 [R 2 – substantivo: pluralo, akuzativo]................................................... 195
11. § 10 [R 3 – adjektivo] ..................................................................................... 195
12. § 11 La feino................................................................................................... 196
13. § 12 [R 4 – numeraloj].................................................................................... 196
14. § 13 La feino (Daŭrigo) .................................................................................. 196
15. § 14 [R 4 – numeraloj: da, -obl, -on, –op, po] ............................................... 196
16. § 15 La feino (Daŭrigo) .................................................................................. 197
17. § 16 [R 5 – personaj pronomoj]..................................................................... 197
18. § 17 La feino (Daŭrigo) .................................................................................. 198
19. § 18 [Pronomoj: deklinacio; si, sia] .............................................................. 198
20. § 19 La feino (Daŭrigo) .................................................................................. 199
21. § 20 [R 6: -as, -is, -os, -us, -u, -i] ................................................................... 199
22. § 21 La feino (Daŭrigo) .................................................................................. 199
23. § 22 [R 6: -anto, -into, -onto, -ato, -ito, -oto] ................................................. 199
24. § 23 La feino (Fino) ........................................................................................ 200
25. § 24 [R 6: verboj –as, -is, -os]........................................................................ 200
26. § 25 [R 6: -at, -it, -ot; R 7: adverboj].............................................................. 200
27. § 26 [R 13: -n por indiki direkton; R 8, R 14; R 6, interjekcioj] .................... 201
28. § 27 [R 1: artikolo, R 16: apostrofado, R 11: kunmetado] ........................... 201
29. § 28 [R 8: prepozicioj, R 12: direkto kun -n, R 13: neado] ........................... 202
30. § 29 [R 14 – „je“ aŭ n-markilo] ...................................................................... 202
31. § 30 [Tabelvortoj, korelativoj] ....................................................................... 203
32. § 31 [R 11: Ŝanĝo de vortkategorioj, kunmetaĵoj]........................................ 206
33. § 32 [R 11: -ist’, da] ........................................................................................ 206
34. § 33 [R 11: mal-, -in] ....................................................................................... 207
35. § 34 [R 11: -il, -ar]........................................................................................... 208
36. § 35 [R 11: -aĵ, -ec, „nelogikaj“ esprimoj]..................................................... 209
37. § 36 [R 11: ge-, bo-, -id, edz].......................................................................... 209
38. § 37 [R 11: -an, -estr, -ist, -ul] ........................................................................ 212
39. § 38 [R 11: -et, -eg, -ĉj, -nj]............................................................................. 213
40. § 39 [R 11: -iĝ, -ig].......................................................................................... 214
41. § 40 [R 11: -ad, ek-, -ej, -uj, -ing] ................................................................... 215
42. § 41 [R 11: -ebl, -ind, -em, -er] ....................................................................... 224
43. § 42 [R 11: -um; alparolo; resumo: „sano“] ................................................. 224

C. Unuopaj aspektoj ........................................................................ 225

I. Interpunkcio .......................................................................................................... 225

1. Superrigardo...................................................................................................... 225
2. Uzo de unuopaj interpunkciaj signoj ............................................................... 227

II. Religia lingvaĵo en Ekzercaro kaj Fundamento .................................................. 228

III. Eblaj alludoj al personaj kaj familiaj cirkonstancoj......................................... 228

IV. Cenzuro.............................................................................................................. 229

Kvara Libro: Universala Vortaro, Oficialaj Aldonoj (UV, OA)

A. La Universala Vortaro (UV) ........................................................ 233

I. Enkonduka teksto al UV ....................................................................................... 233

II. Superrigardo ......................................................................................................... 234

III. Fremdaj vortoj laŭ R 15 FG............................................................................... 234

IV. Propraj nomoj en la Fundamento..................................................................... 235

1. Personaj nomoj ................................................................................................. 236
2. Familiaj nomoj ................................................................................................... 237
3. Geografiaj nomoj............................................................................................... 238
4. Religiaj kaj mitologiaj nomoj ............................................................................ 238

V. Mezurunuoj en UV ............................................................................................. 238

VI. Majuskloj kaj minuskloj .................................................................................... 238

1. Tagoj, monatoj, sezonoj.................................................................................... 239
2. Landanoj kaj adjektivoj derivitaj de etnonomoj .............................................. 239
3. Religiaj festoj kaj personoj ............................................................................... 240
4. Honoraj titoloj.................................................................................................... 241

VII. Vortoj uzataj ĝenerale en pluralo ..................................................................... 241

VIII. Enhavaj (semantikaj) ŝanĝoj ............................................................................ 242

IX. Mallongigoj en la Fundamento ......................................................................... 242

1. Superrigardo...................................................................................................... 242
2. Akronimoj .......................................................................................................... 243

X. Vortinternaj ellasoj (aŭtomobilo – aŭto) .......................................................... 245

XI. Idiotismoj kaj esperantismoj ............................................................................ 246

XII. La referenc-lingvoj de la Fundamento ............................................................. 246

1. Superrigardo...................................................................................................... 246
2. La franca ............................................................................................................ 247
3. La angla ............................................................................................................. 248
4. La germana ........................................................................................................ 250
5. La rusa ............................................................................................................... 252
6. La pola ............................................................................................................... 252

XIII. Aliaj lingvoj kun ebla influo sur Esperanto ..................................................... 253

1. Greka antikva..................................................................................................... 254
2. Jida..................................................................................................................... 254
3. Hebrea................................................................................................................ 254
4. Hispana .............................................................................................................. 254
5. Latina ................................................................................................................. 254
6. Litova ................................................................................................................. 254
7. Okcitana............................................................................................................. 254
8. Volapuko............................................................................................................ 255

B. La Akademiaj Korektoj de la Universala Vortaro .................... 255

I. Ekesto kaj interpreta valoro................................................................................. 255

II. Pri la unuopaj Akademiaj Korektoj...................................................................... 255

1. Francaj AK (1914 / 1922) ................................................................................... 255
2. Anglaj AK (1914 / 1922)..................................................................................... 255
3. Germanaj AK (1914 / 1923) ............................................................................... 256
4. Rusaj AK (1914 / 1923) ...................................................................................... 256
5. Polaj AK (1914 / 1923) ....................................................................................... 256

C. Oficialaj Aldonoj (OA 1909-2007) .............................................. 257

I. Superrigardo ......................................................................................................... 257

II. La 1-a Oficiala Aldono de 1909 (OA 1)................................................................. 258

1. Enkonduko......................................................................................................... 258
2. Prezent-maniero ................................................................................................ 258
3. La francaj tradukoj en OA 1 .............................................................................. 258
4. La anglaj tradukoj en OA 1 ............................................................................... 258
5. La germanaj tradukoj en OA 1.......................................................................... 259
6. La rusaj tradukoj en OA 1 ................................................................................. 259
7. La polaj tradukoj en OA 1 ................................................................................. 259
8. La neklara noto ĉe astrolog’ (fako-aganto-paroj)............................................ 260

III. La 2-a Oficiala Aldono de 1919 (OA 2) ............................................................. 260

1. Superrigardo...................................................................................................... 260
2. Unua listo de OA 2 (OA 2.1).............................................................................. 261
3. Dua listo de OA 2 (OA 2.2) ................................................................................ 263

IV. La sufikso ism’ (1919) ....................................................................................... 264

1. Superrigardo...................................................................................................... 264
2. Preparaj dokumentoj......................................................................................... 264
3. Kritiko................................................................................................................. 265

V. La 3-a Oficiala Aldono de 1921 (OA 3) ............................................................. 267

1. Superrigardo...................................................................................................... 267
2. Ortografiaj misoj en la referenc-lingvoj hispana, portugala kaj pola............. 267

VI. La 4-a Oficiala Aldono de 1929 (OA 4) ............................................................. 269

VII. La elemento „mis-“ (1929) ................................................................................ 271

VIII. La 5-a Oficiala Aldono de 1934 (OA 5) ............................................................. 273

1. Fontoj de OA 5 de 1934 kaj OA 6 de 1935........................................................ 273
2. OA 5 de 1934...................................................................................................... 273

IX. La 6-a Oficiala Aldono de 1935 (OA 6) ............................................................. 273

1. Fontoj de OA 5 de 1934 kaj OA 6 de 1935........................................................ 273
2. OA 6 de 1935...................................................................................................... 274

X. La elemento „end“ (1952) ................................................................................. 274

XI. La 7-a Oficiala Aldono de 1958 (OA 7) ............................................................. 274

1. Ĝeneralaj informoj............................................................................................. 274
2. Deklaroj pri Fundamenteco .............................................................................. 275

XII. La 8-a Oficiala Aldono de 1974 (OA 8) ............................................................. 278

XIII. La 9-a Oficiala Aldono de 2007 (OA 9) ............................................................. 279

D. Baza Radikaro Oficiala (BRO 1975)........................................... 281

E. Unuopaj Aspektoj de la Vortaro Oficiala .................................. 286

I. „Eraroj“ en la Vortaro Oficiala ............................................................................. 286

II. „Kaŝitaj“ neoficialaj vortoj en la Vortaro Oficiala............................................... 286

Kvina Libro: Zamenhofa Stilo, Misinterpretoj (Z)

A. Zamenhofa lingvaĵo .................................................................... 293

1. Superrigardo...................................................................................................... 293
2. Diversaj Gradoj de Zamenhofeco..................................................................... 293

B. Kelkaj misinterpretoj de la Fundamento .................................. 297

1. Analiza Skolo..................................................................................................... 297
2. Meta-gramatika interpreto ................................................................................ 298
3. Bonlingvismo .................................................................................................... 299

Berlina Komentario – Dua Parto (BK II):

Vortaro Oficiala (VO) - vd. apartan volumon