Jenaj vortaroj aparte grave influis la Vortaron Oficialan de Esperanto (detalojn vd. en Berlina Komentario, vol. 2 - BK II).

1887 - Zamenhof: Vortaro (unu folio) aldonita al la Unua Libro (UL-V)
1889 - Zamenhof: Vortaro Rusa-Internacia (RE)
1889 - Zamenhof: Meza Vortaro Esperanto-Germana (MV)
1893 - Zamenhof: Universala Vortaro (UV)
1904 - Beaufront en kunlaboro kun Zamenhof: Vortaro Esperanto-Franca (Beau)
1904 - Jürgensen en kunlaboro kun Zamenhof: Vortaro Esperanto-Germana (EG 1 - pdf 5,5 mb)
1908 - Wackrill: Zamenhofaj Vortoj el Hamleto, Revizoro, Rabistoj kaj Krestomatio (ZV, pdf 0,5 mb)
1910 - Kabe: Difinvortaro de Esperanto (Kabe, 3a komentita reeldono 2016. - pdf, 2,1 mb).Reiru al eniro