Jen skanaĵoj de Oficialaj Aldonoj al la Fundamento (OA) en formo de pdf. Komentojn pri ili vd. en Berlina Komentario, vol. 1, (BK I) Kvara Libro.


Ni dankas al d-ro Andreas Kück por la afabla alsendo de la skanaĵoj de OA 1 ĝis OA 7. D-ro Kück estas aŭtoro de la verko "Oficialaj Lingvoelementoj de Esperanto" (OLEO 2008 / 2014 havebla i.a. ĉe Amazon) kaj konsultanto de la Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto.

Reen al eniro