La Esperanto-Akademio estas sendependa lingva institucio, kiu informas pri la Lingvo Internacia "Esperanto" laŭ ĝia Fundamento, kiel ĝi estis interkonsentita per la Deklaracio pri la Esenco de la Esperantismo („Bulonja Deklaracio“) en 1905. Ĝi daŭrigas la laborojn de la antaŭaj lingvaj institucioj Lingva Komitato (1905-1948) kaj Akademio de Esperanto (1908, 1948).
.
Ĝia retejo ofertas:

Krome:

NOVA:
Amika retejo: Esperanto-Konsultejo - Eltrovi, kio estas ĝusta Esperanto